www.izolace-in.cz

Typy konstrukcí

Zateplení vazníkové konstrukce

Zateplení vazníkové konstrukce

Krov je celý trojúhelník, jako celá struktura střechy, včetně horních nosníků a spodních akordů. Tento trojúhelníkový prostor bývá ve většině domácností veden jako půda. Izolace je obvykle instalována na horní části linie střechy uprostřed krokví, nebo na dně stropu. V současné době se dává přednost foukané tepelné izolaci na dně stropu, která je vůči, jak tepelné vodivosti, tak i zvukové izolaci efektivnější. Důvodem pro tento způsob zateplení je zamezení možných tepelných mostů, při zateplování mezi profily nad sádrokartony nebo jinými stropními systémy. Při této metodě docílíte, že izolace kopíruje veškerý terén a vytěsní dokonale veškeré dutiny v konstrukci.

  • navrhnutí ideálního typu izolace a výšky, dle typu konstrukce
  • přes vlez na půdu je zavedena hadice, kdy pomocí pneumatického stroje je nanášena izolace
  • případně, že není v tomto prostoru pochozí lávka, se technik bude pohybovat na samotné konstrukci
  • možnost vytvoření pochozí lávky pro jednodušší aplikaci