www.izolace-in.cz

Typy konstrukcí

Zateplení trámového stropu

Zateplení trámového stropu

Dřevěné trámové stropy se záklopem se dnes praktický nenavrhují, nicméně se velice často s tímto typem konstrukce setkáváme u starších domkù a chalup. Podlaha bývá většinou tvořena prkennými záklopy, na nichž se mohou nacházet cihly (půdovky), nebo mùže být vrstva betonové mazaniny. V rámci rekonstrukcí je nutno řešit problematiku zvukové a hlavně tepelně izolačních vlastností. Optimální výška dutiny pro správnou aplikaci je od 12cm. Dále doporučujeme použití lehčích izolačních materiálů.

  • Vytvoření sondy v daném prostoru, z důvodu navrhnutí ideálního řešení a množství izolačního materiálu pro vytvoření cenové kalkulace
  • Šetrné demontování záklopových prken, kde vznikne otvor po celé délce prostoru o velikosti cca 30cm
  • Případné vyčištění nečistot, například průmyslovým vysavačem
  • Do mezer mezi trámy aplikovat foukanou izolaci
  • Dokončení práce a uvedení míst aplikace izolace do původního stavu