www.izolace-in.cz

Typy konstrukcí

Zateplení pultové střechy

Zateplení pultové střechy

Tvar střechy ovlivňuje energetickou hodnotu střechy, a tím pádem investiční náklady. Plochá střecha je rychleji ochlazována a proto rychleji propouští teplo. V případě, že střecha není zaizolována, slouží pouze jako ochrana proti vodě. Izolace se provádí přímo do dutiny pultového stropu. Foukaná tepelná izolace je nejlepší způsob, jak zateplit velmi špatně dostupné místo v nejmenším zúžení střechy. Pro samotné zateplení je třeba vytvoření otvoru do aplikovaného prostoru. Může poté sloužit jako vikýř. Pro ideální funkčnost izolace je třeba docílit dostatečného provětrávání daného prostoru. Navrhované řešení mohou být odvětrávací komínky ze střechy, nebo z atiky.

  • Vytvoření sondy v daném prostoru, z důvodu navrhnutí ideálního řešení a množství izolačního materiálu pro vytvoření cenové kalkulace
  • V případě, že není vstup do dutiny, vytvoří se náhradní otvor pro správnou aplikaci foukané izolace.
  • Zateplení foukanou izolací do špatně přístupných míst, a tím docílit rovnoměrné vrstvy pro tepelnou stálost
  • Dokončovací práce a uvedení míst aplikace izolace do původního stavu.