www.izolace-in.cz

Typy konstrukcíZateplení železobetonová konstrukce

Zateplení administrativních budov patří mezi složitější projekty, zejména jsou-li stropy ze železo-betonových konstrukcí. Někdy bývá izolace nedostatečná a dochází v letních časech k přehřívání a v zimě zase naopak k promrzání konstrukce. Následkem bývá velice často silné pnutí stropní konstrukce a pohyb se může projevit praskáním stávajících omítek. Ideálním řešením je foukaná izolace, kdy pomocí jádrového vrtání vznikne otvor pro samotné zateplení. Odvětrávacími komínky docílíme správného pohybu vzduchu a zamezení případným kondenzacím v prostoru. Je to velice šetrný, rychlý a levný způsob jak vyřešit problém k Vaší maximální spokojenosti a samotné konstrukci prodloužíme její životnost.Zateplení trámového stropu

Zateplení trámového stropuDřevěné trámové stropy se záklopem se dnes praktický nenavrhují, nicméně se velice často s tímto typem konstrukce setkáváme u starších domkù a chalup. Podlaha bývá většinou tvořena prkennými záklopy, na nichž se mohou nacházet cihly (půdovky), nebo mùže být vrstva betonové mazaniny. V rámci rekonstrukcí je nutno řešit problematiku zvukové a hlavně tepelně izolačních vlastností. Optimální výška dutiny pro správnou aplikaci je od 12cm. Dále doporučujeme použití lehčích izolačních materiálů. • Vytvoření sondy v daném prostoru, z důvodu navrhnutí ideálního řešení a množství izolačního materiálu pro vytvoření cenové kalkulace
 • Šetrné demontování záklopových prken, kde vznikne otvor po celé délce prostoru o velikosti cca 30cm
 • Případné vyčištění nečistot, například průmyslovým vysavačem
 • Do mezer mezi trámy aplikovat foukanou izolaci
 • Dokončení práce a uvedení míst aplikace izolace do původního stavu

Zateplení pultové střechy

Zateplení pultové střechyTvar střechy ovlivňuje energetickou hodnotu střechy, a tím pádem investiční náklady. Plochá střecha je rychleji ochlazována a proto rychleji propouští teplo. V případě, že střecha není zaizolována, slouží pouze jako ochrana proti vodě. Izolace se provádí přímo do dutiny pultového stropu. Foukaná tepelná izolace je nejlepší způsob, jak zateplit velmi špatně dostupné místo v nejmenším zúžení střechy. Pro samotné zateplení je třeba vytvoření otvoru do aplikovaného prostoru. Může poté sloužit jako vikýř. Pro ideální funkčnost izolace je třeba docílit dostatečného provětrávání daného prostoru. Navrhované řešení mohou být odvětrávací komínky ze střechy, nebo z atiky.

 • Vytvoření sondy v daném prostoru, z důvodu navrhnutí ideálního řešení a množství izolačního materiálu pro vytvoření cenové kalkulace
 • V případě, že není vstup do dutiny, vytvoří se náhradní otvor pro správnou aplikaci foukané izolace.
 • Zateplení foukanou izolací do špatně přístupných míst, a tím docílit rovnoměrné vrstvy pro tepelnou stálost
 • Dokončovací práce a uvedení míst aplikace izolace do původního stavu.


Zateplení vazníkové konstrukce

Zateplení vazníková konstrukceKrov je celý trojúhelník, jako celá struktura střechy, včetně horních nosníků a spodních akordů. Tento trojúhelníkový prostor bývá ve většině domácností veden jako půda. Izolace je obvykle instalována na horní části linie střechy uprostřed krokví, nebo na dně stropu. V současné době se dává přednost foukané tepelné izolaci na dně stropu, která je vůči, jak tepelné vodivosti, tak i zvukové izolaci efektivnější. Důvodem pro tento způsob zateplení je zamezení možných tepelných mostů, při zateplování mezi profily nad sádrokartony nebo jinými stropními systémy. Při této metodě docílíte, že izolace kopíruje veškerý terén a vytěsní dokonale veškeré dutiny v konstrukci.

 • navrhnutí ideálního typu izolace a výšky, dle typu konstrukce
 • přes vlez na půdu je zavedena hadice, kdy pomocí pneumatického stroje je nanášena izolace
 • případně, že není v tomto prostoru pochozí lávka, se technik bude pohybovat na samotné konstrukci
 • možnost vytvoření pochozí lávky pro jednodušší aplikaci


Ocelové vazníkové konstrukce

Ocelová vazníková konstrukce Ocelová konstrukce je celkově samonosná, kdy může být podobná vazníkové konstrukci. Při zateplení je třeba brát v potaz, že kov je tepelný vodič. Pro zamezení tepelného úniku a promrzání přes ocelovou konstrukci, je třeba v místech spojů na obvodových zdech nanést a obalit spoj větším množstvím izolantu. Foukaná izolace dle způsobu aplikace je dobré řešení z důvodů:

 • Rovnoměrné nanešení izolace do špatně přístupných míst
 • Rychlosti aplikace
 • Z manipulačního místa je možno izolovat do vzdálenosti cca 3-4 m na všechny strany
 • Dobře kopíruje jakýkoliv tvar

Hurdiskové stropy

Hurdiskové stropy a panelové stropy, se často objevují v různých typech objektù. Zde se zatepluje izolací na volnou plochu v určité výšce. Pokud se v prostoru nachází komíny a jiná místa, je třeba zajistit pochozí lávky po dohodě s majitelem objektu, z důvodu možnosti budoucího přístupu v těchto prostorách.