www.izolace-in.cz

Typy konstrukcí

Ocelové vazníkové konstrukce

Ocelové vazníkové konstrukce

Ocelová konstrukce je celkově samonosná, kdy může být podobná vazníkové konstrukci. Při zateplení je třeba brát v potaz, že kov je tepelný vodič. Pro zamezení tepelného úniku a promrzání přes ocelovou konstrukci, je třeba v místech spojů na obvodových zdech nanést a obalit spoj větším množstvím izolantu. Foukaná izolace dle způsobu aplikace je dobré řešení z důvodů:

  • Rovnoměrné nanešení izolace do špatně přístupných míst
  • Rychlosti aplikace
  • Z manipulačního místa je možno izolovat do vzdálenosti cca 3-4 m na všechny strany
  • Dobře kopíruje jakýkoliv tvar