www.izolace-in.cz

Zajištění

Energetické štítky
  • PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy - určuje stupeň energetické náročnosti budovy a hospodárnost budovy.
  • PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení, je to vždy originální řešení stavby, je to soubor preventivních opatření proti vzniku požáru.

Při akcích "zelená úsporám"

Zajištění zakreslení stávajícího stavu objektu. Provedení tepelně technických výpočtů, stanovení energetické náročnosti budovy před a po stavebních úpravách na objektu Pokud je nutné je možné zpracovat i energetický audit, tento audit řeší hospodaření s energiemi za poslední 3-5 let, navrhneme řešení a spočítáme úsporu a návratnost.


Inženýrská činnost

Zajištění vydání jednotlivých rozhodnutí dotčených orgánů, orgánů státní správy, správců sítí atd. Prostě zajištění stavebního povolení, územního rozhodnutí a souhlasu Stavební a autorský dozor.